Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną sw.wolomin.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Burmistrz Wołomina.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@wolomin.org.pl lub tradycyjnie na adres: ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury konsultacji w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na 2023 rok. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z Zasad Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin na rok 2024.

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl) .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem projektu zgłoszonego w ramach Społecznych Wniosków.