Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin


Lokalizacja

Projekt zostanie zrealizowany na terenie Hufca ZHP Wołomin ul.Długa 34 w Wołominie.
Obręb: Wołomin 25, numer działki: 3.

Krótki opis projektu

Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin to projekt mający na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Przestrzeni, która posłuży integracji wielu grup społecznych. To miejsce spotkań, warsztatów, paneli dyskusyjnych, szkoleń, kursów, wieczorów filmowych, zajęć świetlicowych. Nowe miejsce na mapie miasta odpowiadające na zmiany w postpandemicznym świecie. W ramach projektu powstanie drewniana altana.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Przestrzeni, która posłuży integracji różnych grup społecznych. Miejscem spotkań, warsztatów, paneli dyskusyjnych, szkoleń, kursów, wieczorów filmowych, zajęć świetlicowych. Adresatami projektu są mieszkańcy Wołomina, młodzież, dzieci, rodziny, seniorzy. Osoby chcące aktywnie spędzić czas. Realizowany projekt ma za zadanie sprzyjać integracji wymienionym grupom. W ramach realizowanego projektu powstanie przestrzeń, która będzie umożliwiała nawiązywanie nowych więzi społecznych. Posłuży integracji, wymianie doświadczeń, będzie miejscem spotkań, wymiany idei. Przyczyni się wymianie doświadczeń ponadpokoleniowych. Posłuży jako miejsce do realizacji różnorodnych form spędzania aktywności na świeżym powietrzu. Projekt ten będzie odpowiedzią na współczesne potrzeby wynikające z postpandemicznych zmian zachodzących w grupach społecznych. To również odpowiedź na potrzeby mieszkańców południowej części miasta gdzie właśnie takich miejsc brakuje.
W ramach projektu zrealizowana będzie:
1. Budowa drewnianej altany o wymiarach ok.10m x 6m x 4m
Konstrukcja altany (słupy pionowe i wieniec) z suchego drewna klejonego warstwowo – świerk
Konstrukcja dachu z drewna suchego świerkowego. Ściany z drewna suchego sosnowego.
Mocowanie do podłoża na kotwach zalewanych betonem.
2. Wykonanie kamiennej posadzki w altanie
3. Wykonanie kamiennego paleniska wraz z żeliwnym rusztem w altanie z materiału typu: Crazy Paving IO, Bazalt, cegła szamotka.
4. Zakup i montaż drewnianych mebli, ław i szafki.
5. Wykonanie oświetlenia i instalacji elektrycznej w altanie (doprowadzenie do altany prądu). Montaż 2 szt. wiszących lamp oraz 2 szt. gniazd elektrycznych.
6. Nasadzenie drzew i krzewów:
- Berberys czerwony (40 - 60 cm wysokość) 40 szt.
- Wiśnia piłkowana (Prunus serrulata) 5 szt.
- Brzoza Doorenbos 2 szt.
- Świerk pospolity (40 - 60 cm wysokość) 3 szt.
- Sosna koreańska 2 szt.
- Klon tatarski 2 szt.
oraz zabezpieczenie sadzonek poprzez montaż impregnowanych tyczek.
7. Rekultywacja terenu zielonego w obrębie powstałej altany 150m2 poprzez wyrównanie terenu, przekopanie i nawożenie nawozami mineralnymi. Wertykulacja oraz aeracja. Zasianie trawy.
Realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i wpisuje się w koncepcje zmiany funkcji przestrzeni w okolicy ul. Długiej/ Sikorskiego. Przestrzeń zyska nowe funkcje, zwiększy się jej atrakcyjność i posłuży do realizacji nowych zdań programowych i metodycznych m.in. wśród dzieci i młodzieży. Stanie się punktem integracji różnych środowisk w tej części miasta.
Z efektów wykonania projektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Wołomina. Zasady korzystania będzie uwzględniał regulamin umieszczony na powstałym obiekcie. Altana znajdować się będzie na terenie ogrodzonym, ale ogólnodostępnym co uniemożliwi jej dewastacje.

Cel zadania

Dzięki budowie obiektu "altana programowa" powstanie nowe miejsce do integracji ponadpokoleniowej mieszkańców Wołomina. W odpowiedzi na zmiany zachodzące w postpandemicznym świecie miejsce zlokalizowane na świeżym powietrzu, sprzyjające wszelkim aktywnościom to pomysł zasługujący na realizację ze środków publicznych. Do głównych celów realizacji zadania należy: integracja środowisk lokalnej społeczności, rozbudowa infrastruktury sprzyjającej nowym formą aktywności takim jak: warsztaty, szkolenia, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, kursy. W czasach kiedy dużą część wolnego czasu spędzaliśmy w zamknięciu budowa obiektu sprzyjającego rekreacji na "świeżym powietrzu" wpłynie również pozytywnie na zdrowie mieszkańców korzystających z tego obiektu. Dodatkowo projekt zakłada w sąsiedztwie "altany programowej" nasadzenia roślin (drzew i krzewów), które dodatkowo wzmocnią walory estetyczne, a swoją oryginalnością pobudzą zmysły do kreatywności i twórczości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa drewnianej altany127 000 zł
2Wykonanie kamiennej posadzki w altanie16 000 zł
3Wykonanie kamiennego paleniska w altanie16 000 zł
4Zakup i montaż drewnianych mebli, ław i szafek 15 000 zł
5Wykonanie oświetlenia i instalacji elektrycznej w altanie5 000 zł
6Dosadzenie krzewów ozdobnych i drzew8 000 zł
7Rekultywacja terenu zielonego w obrębie powstałej altany 150m213 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

dopuszcza się realizację wniosku z następującymi uwagami

1. Budowa altany z wyposażeniem- dopuszcza się postawienie obiektu na działce 3 obr. 25 wyłącznie nietrwale związanego z gruntem w związku z powyższym wyposażenie obiektu musi być dostosowane do jego konstrukcji.

6. Nasadzenie drzew i krzewów- bez uwag
- Berberys czerwony (40 - 60 cm wysokość) 40 szt.
- Wiśnia piłkowana (Prunus serrulata) 5 szt.
- Brzoza Doorenbos 2 szt.
- Świerk pospolity (40 - 60 cm wysokość) 3 szt.
- Sosna koreańska 2 szt.
- Klon tatarski 2 szt.
oraz zabezpieczenie sadzonek poprzez montaż impregnowanych tyczek.
7. Rekultywacja terenu zielonego w obrębie powstałej altany 150m2 poprzez wyrównanie terenu, przekopanie i nawożenie nawozami mineralnymi. Wertykulacja oraz aeracja. Zasianie trawy.
Realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i wpisuje się w koncepcje zmiany funkcji przestrzeni w okolicy ul. Długiej/ Sikorskiego.- bez uwag

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin