Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Sport na hali - rewitalizacja hali OSiR Huragan Wołomin.


Lokalizacja

05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4, Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie, nr ewidencyjny działki: 147/9, obręb: 0027.

Krótki opis projektu

Celem Projektu jest rewitalizacja hali OSiR Huragan poprzez wycięcie części balkonu znajdującego się nad boiskiem, zabezpieczenie grzejników oraz odnowienie zniszczonego parkietu. Parkiet na hali OSiR poprzez intensywne użytkowanie w wielu miejscach jest zniszczony (niestabilne panele i zdarta warstwa lakieru) co stwarza niebezpieczeństwo podczas meczy i treningów zespołów dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich.

Opis projektu

Celem Projektu jest rewitalizacja istniejącego parkietu na hali OSiR Huragan Wołomin oraz wycięcie balkonu znajdującego się nad parkietem i nowe zabezpieczenie grzejników od strony widowni. Adresatami Projektu są zawodniczki i zawodnicy trenujący koszykówkę, zawodnicy trenujący siatkówkę, zawodniczki i zawodnicy trenujący sporty walki, dorośli mieszkańcy Gminy amatorsko grający w koszykówkę i siatkówkę oraz wszystkie inne osoby, które korzystają z hali OSiR Huragan Wołomin. W ramach projektu poprawimy konstrukcję nośną utrzymującą parkiet, wymienimy zniszczone panele, podkłady i zabezpieczenia utrzymujące parkiet oraz położymy nową warstwę lakieru, czyli zrewitalizujemy stary parkiet tak, aby służył mieszkańcom Gminy jeszcze przez kilkanaście lat.
Wycięcie części balkonu, który znajduje się nad lewym dolnym rogiem boiska patrząc od wejścia głównego na halę jest konieczne. Ta część balkonu jest bezpośrednio nad boiskiem i stanowi niebezpieczeństwo dla osób korzystających z hali, ponieważ podczas oddawania rzutu lub podania piłka może się odbić od tego nawisu i uderzyć kogoś znajdującego się blisko (wielokrotnie taka sytuacja się już wydarzyła). Jednocześnie ten nawis uniemożliwia normalne dopuszczenie hali OSiR do rozgrywek prowadzonych przez PZKosz, właśnie ze względów bezpieczeństwa i wołomińskie zespoły muszą co roku otrzymywać warunkową zgodę na granie na obiekcie OSiR. Nowe zabezpieczenie grzejników od strony parkietu zwiększy bezpieczeństwo na hali i zmniejszy ryzyko wystąpienia urazów osób korzystających z hali. Zrealizowanie tego Projektu pozwoli na zwiększenie funkcjonalności hali jaki i na wydłużenie jej żywotności bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów położenia nowego parkietu. Obecny stan parkietu jaki i natężenie jego wykorzystywania doprowadzi do jego całkowitego zniszczenia na przestrzeni najbliższych 2-3 lat a ten Projekcie pozwoli na spokojne korzystanie z hali na najbliższe kilka bądź kilkanaście lat. Beneficjentami tego Projektu będą wszystkie osoby korzystające z hali obecnie plus nowe zawodniczki i zawodnicy oraz dorośli, którzy w najbliższych latach będą mogli korzystać z odnowionej hali. Z odnowionej hali będą mogli korzystać wszyscy zgodnie z Regulaminem OSiR-u.

Cel zadania

Projekt odpowiada na potrzeby społeczeństwa lokalnego związane z kształtowaniem kondycji fizycznej, utrzymaniem i poprawą zdrowia oraz na potrzeby związane z kulturą i sztuką. Poprzez realizację tego Projektu dzieci, młodzież i dorośli korzystający obecnie z hali OSiR Huragan Wołomin będą nadal mogli to robić a jednocześnie znacznie zwiększy się ich bezpieczeństwo a co za tym idzie i ich zdrowie. Rewitalizacja hali pozwoli na organizację nie tylko imprez sportowych, ale też kulturalnych w dużo lepszych warunkach niż obecnie. Warto sfinansować ten Projekt, ponieważ bez tego hala z roku na rok będzie w coraz gorszym stanie i za 2-3 lata nie będzie się nadawać do użytkowania bez generalnego remontu, który wygeneruje koszty w setkach tysięcy złotych a co za tym idzie w znaczący stopniu obciąży budżet Gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rewitalizacja parkietu165 000 zł
2Wycięcie balkonu (poprzedzone niezbędną ekspertyzą)30 000 zł
3Zabezpieczenie grzejników od strony parkietu5 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Gmina Wołomin ocenia pozytywnie wniosek pod warunkiem realizacji projektu w następującej kolejności:
1) demontaż balkonów (przed rozpoczęciem robót należy sporządzić ocenę techniczną, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, w zakresie możliwości demontażu balkonu)
2) osłony grzejników
3) rewitalizacja parkietu w możliwym zakresie (tj. ocena stanu technicznego po odkrywkach parkietu oraz kwestia finansowa) .

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sport na hali - rewitalizacja hali OSiR Huragan Wołomin.