Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” – Hufiec ZHP Wołomin


Krótki opis projektu

Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” – na terenie Hufca ZHP Wołomin to przestrzeni w której dzieci, młodzież dorośli będą mogli zgłębiać wiedzę dotyczącą skutków zmian klimatu, ochrony przyrody, drzew, zwierząt, czy poznawać historię regionu. W ramach projektu przebudowana zostanie część terenu, aby umożliwić prowadzenie zajęć dydaktycznych, spotkań i prelekcji. Nowo zagospodarowane miejsce stanie się również doskonałym miejscem na start rajdów pieszych i rowerowych.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie otwartej pracowni przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” – ul. Długa 34, 05-200 Wołomin. Przestrzeni w której dzieci, młodzież dorośli będą mogli zgłębiać wiedzę dotyczącą skutków zmian klimatu, ochrony przyrody, drzew, zwierząt, czy poznawać historię regionu.
Adresatami projektu są mieszkańcy gminy Wołomin: młodzież, dzieci, dorośli. Nie ma ograniczenia wiekowego.
W ramach projektu zrealizowane zostanie:
- Budowa trzech drewnianych tablic o wymiarach nie mniejszych 1m x 1m. wraz z przygotowaniem projektów, pozyskania licencji na zdjęcia i wydruku o wymiarach około 1x1 metr z materiału odpornego na warunki zewnętrzne. Tablice dotyczyć powinny tematu: 1. dzikie zwierzęta występujące na terenie gminy z uwzględnieniem zwierząt chronionych, 2. rośliny na terenie gminy Wołomin z uwzględnieniem roślin chronionych oraz obszarów chronionych w tym mapa pomników przyrody w gminie. 3. Dzikie zwięrzęta w mieście Wołomin z uwzględnieniem dzików, tego jak postępować w przypadku spotkania dzika w mieście, jak rozpoznać ślady dzika, dlaczego dziki przychodzą do miast.
- Budowa drewnianego słupka imitującego słupek turystyczny z zaznaczonymi w postaci tabliczek szlaków najważniejszych punktów wraz z kierunkiem i odległością np. (Ossów, Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich, Białe Błota, Rezerwat Grabicz)
- Zakup i montaż 2 sztuk metalowych stojaków na rowery (minimum 8 stanowisk w jednym stojaku).
- Zakup 10 sztuk ław z pnia drewna o wymiarach nie mniejszych jak 2 m długości.
- Zakup i montaż 3 ławek ogrodowych,
- Wykonanie i montaż tablicy z drewna „Zielona Ostoja”, 2,5 m x 0,30 cm.
- Wykonanie na terenie działki prac rekultywacyjnych terenu zieleni. Wymiana podłoża, nawożenie, zasianie trawy.
- Nasadzenia krzewów i drzew oraz prace pielęgnacyjne przy obecnych drzewach i krzewach 2 szt. klon tatarski, 3 szt. sosna zwyczajna, bluszcz.
- Budowa drewnianej pergoli ogrodowej nie mniejszej jak 5m x 6m x 2,65
- Wykonanie instalacji oświetleniowej (girlanda) na pergoli oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia w kontenerze wraz z ogrzewaniem elektrycznym.
- prace remontowe w budynku hufca obejmujące remont sanitariatu i części wspólnej (Szczegółowy zakres prac: rozbudowa węzła sanitarnego polegająca na zwiększeniu liczby sanitariatów do dwóch, przeniesienie/utworzenie aneksu kuchennego w izbie instruktorów i remoncie części wspólnej tj. korytarza (ok. 20m2) w tym wymiana podłogi, zerwanie drewnianych okładzin ścian, cyklinowanie nowych tynków gipsowych z pomalowaniem ścian, remont pomieszczenia prysznicowego - łazienki, w tym: wymiana brodzika i baterii, wymiana okładzin ściennych (ok 10 m2)).

Projekt powinien zostać zrealizowany ponieważ wpisuje się w ogólną strategię gminy Wołomin w zakresie propagowania postaw proekologicznych, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz integracji między pokoleniowej mieszkańców Wołomina. Dodatkowo projekt zakłada szereg działań inwestycyjnych, które poszerzą funkcję terenu przy ul. Długiej 34. Uporządkują teren oraz sprawią, że będzie bardziej bezpieczny dla osób korzystających z niego.
Korzystanie z terenu będzie odbywało się na zasadach otwartych na podstawie ogólnego regulaminu korzystania z terenu przy ul. Długiej 34.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1prace remontowe w budynku hufca obejmujące remont sanitariatu i części wspólnej 95 000 zł
2Budowa trzech drewnianych tablic edukacyjnych o wymiarach nie mniejszych jak 1x1 m. wraz z przygotowaniem projektów, pozyskania licencji na zdjęcia i wydruku o wymiarach około 1x1 metr z materiału odpornego na warunki zewnętrzne.15 000 zł
3Budowa drewnianego słupka imitującego słupek turystyczny z zaznaczonymi najważniejszymi punktami wraz z kierunkiem i odległością. 2 000 zł
4Zakup i montaż 2 sztuk metalowych stojaków na rowery (minimum 8 stanowisk na jednym stojaku)3 000 zł
5Zakup 10 sztuk ław z pnia drewna o wymiarach nie mniejszych jak 2 m długości7 000 zł
6Zakup i montaż 3 ławek ogrodowych 4 000 zł
7Zakup 3 drewnianych stołów do użytku zewnętrznego o wymiarach nie mniejszych jak 2m długości.5 000 zł
8Wykonanie i montaż tablicy z drewna „Zielona Ostoja” 2 000 zł
9Wykonanie na terenie działki prac rekultywacyjnych terenu zieleni około 250 m2. Wymiana podłoża, nawożenie, zasianie trawy, nasadzenia drzew (2x klon tatarski, 3x sosna zwyczajna, 10x bluszcz, 20 x sosna górska kosodrzewina var. pumilio). Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy obecnych drzewach i krzewach. Podsypanie krzewów korą.40 000 zł
10Wykonanie instalacji oświetleniowej (girlanda) na pergoli 5 500 zł
11Budowa drewnianej pergoli ogrodowej o wymiarach 5m x 6m x 2,65 wraz z naturalnym podłożem pod pergolą (ziemia lub kruszywo około 150 m2)20 000 zł
12Wykonanie i montaż 5 tabliczek opisujących drzewa (sosna, świerk, brzoza, dąb, klon) wymiar tabliczek około (20x20 cm) zawierające nazwe drzewa, opis i rysunek liścia. 1 500 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Po konsultacjach z komendantem hufca Wołomin wprowadzamy w projekcie następujących zmiany:
1. rezygnacja z elementów projektu:
a) budowa drewnianej tablicy informacyjnej o wymiarach nie mniejszych niż 2,5mx2,5m [...] (poz. 1. w szacunkowych kosztach projektu, wartość 15 000 zł),
b) demontaż i utylizacja wiaty garażowej (poz. 10. w szacunkowych kosztach projektu, wartość 5 000 zł),
c) zakup i montaż kontenera magazynowo/biurowego (poz. 12. w szacunkowych kosztach projektu, wartość 75 000 zł),
wartość a)-c) to 95 000 zł.
2. przeznaczenie 95 000 zł na prace remontowe w budynku hufca obejmujące remont sanitariatu i części wspólnej (przedsionka)
Szczegółowy zakres prac:
- rozbudowa węzła sanitarnego polegająca na zwiększeniu liczby sanitariatów do dwóch, przeniesienie/utworzenie aneksu kuchennego w izbie instruktorów i remoncie części wspólnej tj. korytarza (ok. 20m2) w tym wymiana podłogi, zerwanie drewnianych okładzin ścian, cyklinowanie nowych tynków gipsowych z pomalowaniem ścian,
- remont pomieszczenia prysznicowego - łazienki, w tym: wymiana brodzika i baterii, wymiana okładzin ściennych (ok 10 m2).

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” – Hufiec ZHP Wołomin