Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie


Krótki opis projektu

Projekt przewiduje poprawienie bezpieczeństwa w MDK i zakłada wymianę 3 par drzwi przeciwpożarowych w sali widowiskowej oraz jednej pary drzwi ewakuacyjnych.
Sala widowiskowa, gromadząca jednorazowo do 250 osób musi posiadać kilka par atestowanych drzwi przeciwpożarowych.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Działania planowane w celu osiągnięcia celu to wymiana 4 par drzwi przeciwpożarowych w sali widowiskowej.
Zważywszy na fakt, że uczestnicy zajęć Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to seniorzy, niezbędne jest poprawienie w/w elementów aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i niedogodności, wynikające z powodu wieku budynku. Słuchacze WUTW to grupa licząca około 500 osób, dlatego sala widowiskowa, z której korzystają podczas wykładów, musi być dostosowana do wymogów bezpieczeństwa i ułatwiać w razie sytuacji kryzysowych jej ewakuację. Jednak z efektów projektu będą korzystali wszyscy mieszkańcy, ponieważ na sali widowiskowej odbywają się różne wydarzenia, skupiające licznych odbiorców w każdym wieku.
Ponieważ budynek ma już kilkadziesiąt lat, wymaga cyklicznych, dużych remontów żeby utrzymać go w dobrej kondycji. W ostatnich latach zrealizowano m.in. remont i oszklenie klatki schodowej, aktualnie powstaje winda zewnętrzna ale żeby powierzchnia MDK była przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców, cele niniejszego projektu powinny być zrealizowane.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana 4 par drzwi przeciwpożarowych w sali widowiskowej MDK Wołomin160 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

1) Rezygnuje się z części dotyczącej remontu dachu MDK Wołomin z uwagi na konieczność rozszerzenia wnioskowanej realizacji o elementy termomodernizacji obiektu. Powyższe spowodowałoby zwiększenie środków na ten cel przeznaczony. Zwiększenie przekraczałoby kwotę określoną w Zasadach zgłaszania, oceny i wyboru SW do BGW na rok 2024
2) Dodatkowo do realizacji przewiduje się oprócz wymiany 3 par drzwi przeciwpożarowych w Sali widowiskowej, jeszcze jedna parę drzwi ewakuacyjnych. W kosztach realizacji należy uwzględnić naprawy ścian oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
3) Zmienia się szacunkową wartość wniosku z 190.000,00 zł na 160.000,00 zł, tym samym WI potwierdza i opiniuje pozytywnie wniosek.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie