Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Centrum edukacji i promocji strzelectwa oraz sportów pro-obronnych


Lokalizacja

Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji „HURAGAN” Wołomin, działka: 147/9, obręb 27. Dokładna lokalizacja: na obszarze za trybunami przy głównym boisku.

Krótki opis projektu

W ramach projektu planuje się stworzyć strzelnicę dł. 25 m - miejsce spotkań oraz treningów i zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej i sportowej. Centrum będzie znajdować się pod opieką OSiR Huragan. Wsparcie i pomoc zadeklarowały już Liceum Mundurowe PUL w Wołominie, Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 r w Urlach, Klub Strzelecki LOK „Pocisk” Wołomin, oraz Bractwo Strzeleckie Salwa, które będą prowadzić tam szkolenia, prelekcje oraz spotkania.

Opis projektu

- projekt jest istotny z punktu widzenia kształtowania właściwych postaw szczególnie wśród młodych ludzi, możliwości trenowania olimpijskiej dyscypliny sportowej jaką jest strzelectwo, oraz zapewnienia możliwości spędzenia wolnego czasu w ramach oferty OSIR HURAGAN. Na obiekcie będzie można organizować zajęcia zarówno w trybie samodzielnym jak i w formie dodatkowej atrakcji np.: w czasie festynów czy imprez miejskich (patrz: rocznica Bitwa Warszawskiej). Będzie można organizować również szkolenia z pierwszej pomocy i taktyki. Budowa obiektu pozwoli Gminie starać się o dofinansowanie ew. rozbudowy inwestycji w ramach programów Ministerstwa Obrony Narodowej. Obiekt będzie przystosowany do ewentualnych treningów łucznictwa – również dyscypliny olimpijskiej.

- obiekt będzie znajdować się na terenie OSiR HURAGAN i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców w godzinach otwarcia ośrodka. Z obiektu będą mogły korzystać również grupy zorganizowane, oraz członkowie Klubu Strzeleckiego Salwa (organizacja turniejów oraz szkoleń).

- w ramach inwestycji przygotowana zostanie infrastruktura zabezpieczająca – ziemna oraz betonowa (ogrodzenie), utwardzenie obszaru ok. 50 m. kw (kostka) oraz oświetlenie i monitoring. 2 ostatnie elementy podniosą też walor bezpieczeństwa całego ośrodka.

Cel zadania

Utworzenie (projekt, budowa, prowadzenie we współpracy ze szkołą PUL oraz Bractwem Strzeleckim SALWA) Centrum Edukacji i Promocji Strzelectwa oraz sportów pro-obronnych. Dzięki tej inwestycji powstanie miejsce spotkań, szkoleń oraz działań związanych z aktywnością sportową oraz szkoleniową w postaci strzelnicy z broni pneumatycznej i sportowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie betonowego ogrodzenia od ulicy Wilsona, wałów ochronnych na bazie istniejącej podbudowy trybun i kulochwytu, oraz przechwytywaczy, zgodnie z normami ustawy o broni i amunicji, oraz właściwych rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 160 000 zł
2Przygotowanie twardego podłoża wraz z drenażem francuskim (materiał: kostka) – stanowiska strzeleckie, powierzchnia ok. 50 m kw.20 000 zł
3Projekt i wykonanie oświetlenia i monitoringu CCTV20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszenie trawy (zakup paliwa eksploatacja sprzętu), koszty za dostawę energii elektrycznej (oświetlenie LED)1 200 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Centrum edukacji i promocji strzelectwa oraz sportów pro-obronnych