Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. EKO SOŁECTWO - LIPINKI DLA KLIMATU


Krótki opis projektu

Działania ekologiczne na terenie sołectwa Lipinki  w Gminie Wołomin polegające na nasadzeniach miododajnych krzewów, utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej oraz budowy ekologicznego przystanku ZTM.

Opis projektu

Głównym celem  projektu jest uświadamianie i aktywizacja lokalnej społeczności  w zakresie ekologii, zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego skutkom, wpływu działań człowieka na poprawę stanu środowiska które nas otacza a także  stworzenie narzędzi i nawyków, które wprowadzą te zmiany w życie.
Projekt zakłada, że wzrost świadomości związanej z tym tematem  wpłynie korzystnie również  na ochronę klimatu  a także zachęci mieszkańców  do podejmowania różnych działań przyjaznych środowisku.
Adresatami  projektu jest lokalna społeczność- mieszkańcy Sołectwa Lipinki ale również mieszkańcy innych   sołectw Gminy Wołomin  oraz gości z terenu całego powiatu wołomińskiego.
W ramach projektu planujemy:
-  dokonać nasadzeń  miododajnych krzewów (ok.100 szt) - decyzja co do lokalizacji poszczególnych nasadzeń do podjęcia przez miejskiego ogrodnika. Drzewa, krzewy i trawniki poprawiają  mikroklimat,  mają znaczący wpływ  na poprawę jakości powietrza.
- utworzyć ekologiczny przystanek ZTM  z  tzw zielonymi ścianami - teren przy ulicy Parkowej , dz. nr ew. - 9/2
- utworzyć ekologiczną ścieżkę edukacyjną wzdłuż głównych dróg gminnych znajdujących się w sołectwie Lipinki; przy ścieżce staną tablice edukacyjne i sensoryczne (ok. 7 szt.) - funkcja edukacyjna,  
- organizacja warsztatów i pogadanek ekologicznych - warsztaty i pogadanki ekologiczne są  bardzo ważnym elementem  całego projektu, zostaną sfinansowane ze środków z Funduszu Soleckiego  Sołectwa Lipinki na 2024r.
Przy każdym działaniu w ramach tego projektu będą zorganizowane warsztaty i pogadanki ekologiczne  tematyczne , które będą świetnym uzupełnieniem  w danym obszarze.
Cały projekt jest jednym z działań  nowej Inicjatywy Społecznej - " EKO SOŁECTWO".
Gmina Wołomin opracowała dokument pt" Plan Adaptacji Gminy do zmian klimatu", który wskazuje rozwiązania dzięki którym jesteśmy w stanie dostosować się do zmieniających  warunków klimatycznych. Nasz projekt idealnie wpisuje się w założenia   w/w dokumentu. Szeroko rozumiana Ekologia jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach, dzięki takim projektom skierowanym bezpośrednio do mieszkańców podniesiemy świadomość dbania o środowisko wśród dzieci i młodzieży ale również wśród osób dorosłych.
Chcemy dać przykład innym sołectwom  w budowaniu  proekologicznych postaw. Małymi działaniami możemy zadbać i zmienić  otaczające nas środowisko.
Z projektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Gminy Wołomin oraz  goście  wizytujące Gminę Wołomin.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup krzewów 9 000 zł
2zakup tablic - ekologiczna ścieżka edukacyjna 60 000 zł
3budowa ekologicznego przystanku ZTM 40 000 zł
Łącznie: 109 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach


1. Ze względu na brak odpowiedniej lokalizacji na utworzenie Stołówki dla pszczół, łąki kwietnej oraz nowych nasadzeń drzew na terenie działek gminnych w sołectwie Lipinki, powyższe działania nie są możliwe do zrealizowania.
2. W związku z obecnie trwającą modernizacją budynku wraz z terenem Biblioteki Sąsiedzkiej wykonywaną zgodnie z projektem, który nie przewiduje montażu rynien pod zbiorniki na deszczówkę oraz wykonanie zielonej ściany, ww. projekty nie są możliwe do zrealizowania. Powyższa modernizacja będzie trwała również w 2024r. Przebudowa terenu Biblioteki Sąsiedzkiej jest z dofinansowaniem i takiego projektu nie można zmienić.
3. Zakup karmników dla ptaków oraz budowa budek lęgowych, nie jest zasadna na terenach wiejskich gdyż najwięcej roślin miododajnych oraz roślin dających pokarm dla ptaków znajduje się na terenie licznych ogródków przydomowych w sołectwie Lipinki. Z tych roślin owady i ptaki zdobywają pożywienie. Gminne działki znajdujące się na terenie sołectwa Lipinki nie posiadają odpowiednich warunków do instalacji ww. elementów.
4. Ekologiczny przystanek autobusowy jest realny do wykonania przy istniejącym przystanku w ul. Parkowej w Lipinkach.
5. Aby zachować intencję projektu, w kwocie za ww. pomysły nierealne do wykonania, proponowane jest rozwiązanie polegające na wykonaniu ścieżki ekologicznej przy głównych drogach gminnych znajdujących się w sołectwie Lipinki, w wzdłuż których zostaną zamontowane tablice edukacyjne i sensoryczne (około 7 szt. tablic) w sąsiedztwie, których będzie można posadzić miododajne krzewy ozdobne.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
EKO SOŁECTWO - LIPINKI DLA KLIMATU