Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Przyjaźnie wokół stacji PKP


Krótki opis projektu

Coraz więcej z nas dojeżdża do stacji PKP Wołomin i PKP Wołomin-Słoneczna rowerem. To tanie, zdrowe i wygodne. Dzięki temu projektowi będziemy mogli zostawić rower pod zadaszoną wiatą objętą monitoringiem lub skorzystać ze stacji serwisowej dla rowerów. Estetyczne wiaty będą cieszyć oko nowoczesną małą architekturą, a nam zapewniać bezpieczeństwo i awaryjny serwis naszego ekologicznego środka transportu.

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności korzystania przez podróżnych PKP ze środków dojazdu do/z stacji PKP innych niż prywatny samochód, ze szczególnym naciskiem na rower.
Adresatami projektu są mieszkańcy gminy Wołomin, którzy stale lub okazjonalnie korzystają z transportu kolejowego i potrzebują osobistego środka transportu, żeby dostać się na stację PKP lub korzystają z usług taksówki do przemieszczania się ze stacji PKP Wołomin.
W ramach projektu zostaną zrealizowane nowe wiaty dla rowerów, stacje serwisowe dla rowerów, rozbudowa istniejącej wiaty dla rowerów. Wszystkie wiaty będą miały 10-20 nowych miejsc rowerowych oraz będą objęte monitoringiem.

Projekt powinien być zrealizowany ze względu na rosnącą popularność roweru jako całorocznego środka transportu. Jest to korzystne dla mieszkańców oraz dla gminy, która realizuje model zrównoważonego rozwoju transportu.
Z efektów projektu będą mogli korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nowe wiaty rowerowe z montażem100 000 zł
2rozbudowa wiaty rowerowej10 000 zł
3stacje serwisowe dla rowerów 50 000 zł
4doprowadzenie monitoringu40 000 zł
5
Łącznie: 200 000 zł

1. W związku z  brakiem dołączonej zgody właścicieli działek nr ew. 10/21
i 10/22 obręb 11 i działek o nr ew. 391/1 i  391/2 obręb 17
na wybudowanie wiat rowerowych oraz znaczną odległość działek
o nr ew. 180/13 i 180/14 obręb 21 do stacji PKP Wołomin nie jest możliwa realizacja projektu na terenie ww. działek.
2. Zaproponowane rozwiązanie, w zamian wybudowania wiaty rowerowej na terenie działki o nr ew. 180/14 obręb 21, to montaż wiaty rowerowej na terenie działki gminnej nr ew. 180/12 i/lub 180/13 obręb 21 (ul. Kolejowa). Ww. działki znajdują się w odległości około 40m od podziemnego przejścia prowadzącego na stację kolejową PKP Wołomin. Ponadto w okolicy znajduje się monitoring miejski, który swoim zasięgiem obejmie ww. działki,
3. Projekt powiększenia istniejącej wiaty znajdującej się na terenie parkingu przy ul. Zakładowej w Wołominie można powiększyć o montaż stacji serwisu rowerów,
4. Ze względu na brak dostatecznego miejsca do montażu wiaty rowerowej dla klientów taksówek przy ul. Legionów. Propozycja montażu wiaty rowerowej wraz ze stacją serwisu rowerów w sąsiedztwie t.j.
na terenie działki nr ew. 1/14 obręb 22 (okolice ul. Żelaznej/ul. Legionów - miejsce po wyburzonym szalecie miejskim) ,
5. W zamian wiat rowerowych, które miały powstać na terenie ww. działek wskazanych w pkt. 1, zaproponowane rozwiązanie to montaż stacji serwisu rowerów ulokowanych w sąsiedztwie Wołomińskich ścieżek rowerowych oraz na terenach licznie uczęszczanych przez rowerzystów
i jednocześnie objętych monitoringiem miejskim. Do montażu stacji serwisu zostały wytypowane następujące miejsca:
a) pasaż na os. Niepodległości, na wysokości zespołu szkół
nr 7 i filii biblioteki miejskiej (działka gminna nr ew. 114/26 obr. 25) ;
b) ul. Kościelna - na wysokości bloku nr 58 (działka gminna nr ew. 1/16 obręb 31)
c) ul. Wiosenna, w sąsiedztwie placu zabaw i ścieżki rowerowej (działka gminna nr ew. 75/3 obręb 08).

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przyjaźnie wokół stacji PKP